Jag valde att inte vaccinera mig mot covid 19. Jag fick tidigt veta att injektionen kunde trigga igång autoimmuna sjukdomar och jag lever med konstant värk och hela min kropp är i ständig inflammation. Våra barn hade Covid under 2020-2021 innan jag var aktuell för vaccinering och jag klarade mig båda gångerna. Vi isolerade inte våra barn från oss när de var sjuka så jag ansåg att mitt immunförsvar är gott nog och jag vill inte chansa med min hälsa, när min risk att bli svårt sjuk var minimal. 

Jag ansåg också tidigt att vi inte skulle vaccinera barnen då det tidigt visade sig att covid-19 drabbade de som är äldre. Siffror under första halvåret visade att är man under 65 och frisk i övrigt så har man god chans att klara sig bra.

“Säker och effektiv” är mantrat vi fått höra sedan vaccinen mot covid 19 entrade marknaden. Man baserade mantrat på en studie från bl a pfizer som pågick i 4 månader på människor och som skulle ha fortsatt till maj 2023. Studien var uppdelad på 2 grupper, en grupp som fick vaccinet och en grupp som fick placebo. Efter två månader så bestämde man att man hade tillräcklig data för att börja vaccinera och då valde man att erbjuda placebogruppen vaccinet. I princip alla i placebogruppen valde att vaccinera sig så nu står vi utan långsiktig data för vaccinen vilket betyder att vi kan omöjligt veta om vaccinen är säkra och effektiva.

Vill du veta mer om studien så kan du se denna film.

Så här står vi nu och har ingen “Guldstandard, Randomiserad” studie för covidvaccinen så vi kommer aldrig få veta på ett vetenskapligt sätt, som är standard och godkänt av de som anser att vi har all data, vad som händer efter 6 månader, 1 år, 5 år eller 10 år. Då säger kanske du att, ja men vi har ju vaccinerat flera miljarder människor och se inget händer ju….. eller gör de det?

Här kommer lite fakta från sverige…. 

Läkemedelsverkets egen definition av Allvarlig biverkning av vaccin.

En rapport bedöms som allvarlig om den misstänkta biverkningen leder till döden, är livshotande, innebär sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför medfödd missbildning eller annan medicinsk viktig händelse.
Det finns inget likhetstecken mellan allvarlighetsgrad och sambands- bedömning. Det behöver alltså inte finnas något orsakssamband mellan en misstänkt biverkning och ett läkemedel bara för att en rapport är allvarlig.
Det är rapportören själv som bedömer allvarlighetsgraden på sin rapport. Läkemedelsverket kan ibland höja upp en icke allvarlig rapport till allvarlig.
De flesta allvarliga rapporter består av redan kända biverkningar som liknar de kända icke allvarliga biverkningarna, men av mer allvarlig karaktär.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/rapporterade-misstankta-biverkningar-coronavaccin

Intressant är att när det gäller allvarliga biverkningar så anser man att bara för att något hände i närtid med vaccinering så behöver det inte vara vaccinet som är orsaken, även om personen var fullt frisk vid vaccinationstillfället.

Allvarliga Biverkningar.

I åldern 10-19 år har 109 barn har varit inlagda på IVA sedan jan 2020
Totalt är 367 barn presenterade på listan för allvarliga biverkningar för de 3 vaccin vi har använt i Sverige. Längst ner i detta blogginlägg hittar du Rapporterna för de tre vaccintillverkarna som man hittar på läkemedelverkets hemsida. Datan presenterad i dessa 3 är fram till 2 mars 2023.

ÅlderInlagd på IVAmed covid19Allvarlig biverkning PfizerAllvarlig biverkning ModernaAllvarlig biverkning Astra Zenica
0-9 1261
10-19 10924511111
20-29 296605230133
30-39 5101096391218
40-49 10231263427237
50-59 19811588412299
60-69 27081244265569
70-79 25751014266865
80-89 70465712085
90 +22195347

Det finns endast 2 åldersgrupper där det finns färre IVA-inläggningar än vaccinskadade och det är 60-79 år, men om vi rättar till problemet med underrapporteringen (där man bedömmer att endast 5% rapporteras) så försvinner den snabbt.

Folkhälsomyndighetens bedömer dödsfall av covid så här.

Statistik över avlidna
Statistiken över avlidna baseras på data som hittills rapporterats till Folkhälsomyndigheten, skillnader mot den regionala rapporteringen förekommer.
Statistiken visar antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit, oavsett dödsorsak, och är rapporterade som avlidna i databasen SmiNet. Dödsfallen har antingen rapporterats avlidna av behandlande läkare eller avlidit enligt folkbokföringen inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos. I ett begränsat antal fall kan det vara känt av Smittskyddsenheten att dödsorsaken inte varit relaterad till covid-19 och då tas dödsfallet bort ur statistiken.

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/rapporterade-misstankta-biverkningar-coronavaccin#hmainbody1

Här bedömer man alltså att en person som dör med Covid-19 även om det var cancer, hjärtinfarkt eller varför inte ålder som var den primära dödsorsaken så räknas det i statistiken som ett coviddödsfall. För att göra covid ytterligare farlig så räknar man även in de som dör 30 dagar efter en positiv Covid-19 diagnos. Hur många av dessa var döende när covid kom? Endast ett fåtal är korrigerade och borttagna ur statistiken.

Dödsfall.

När det gäller dödsfall så ser det initialt lite bättre ut för vaccinen. Det har kommit in 427 rapporterade dödsfall i samband med vaccineringen i Sverige och det har ju dött många fler med covid än av vaccinet under dessa 3 år, men ponera att endast 5% av alla biverkningar rapporteras så skulle denna siffra kunna vara uppåt 8000 st.

ÅlderAntal Döda inom 30 dagar från Covid diagnosRapporterade dödsfallPfizerRapporterade dödsfallModernaRapporterade dödsfallAstra Zenica
0-9 år21
10-19 1221
20-29 412  
30-39 7652 
40-49 18562 
50-59 5821332
60-69 160735811
70-79 5391691929
80-89 956912687
90 +62906481
Okänt4

Om vi tittar på de som drabbats hårdast av dödsfall i covid så är det 70 + människor. Hur många människor över 70 år har minst en underliggande sjukdom eller flera? Vi vet att många dog av felbehandling under första månaderna av 2020, många äldre blev lagda i palliativ vård istället för att få behandling mot infektionen. Vi vet också att intubera de som blev sjukast var ett misstag. Hur många människor som var gamla och multisjuka dog av det? Vi använde även regeln att om du dör 30 dagar efter en covid diagnos så registrerades det som ett coviddödsfall oavsett dödsorsak. Så hur många har egentligen dött av själva viruset. Har du däremot dött inom 48 timmar efter vaccinering så är det definitivt inte vaccinet.

Här är en intervju av Per Shapiro på Folkets Radio med Gunilla Wigerts leder en anhöriggrupp för närstående som kräver upprättelse och Yngve Gustafson är professor i geriatrik vid Umeå universitet. Man diskuterar bland annat hur äldre behandlades under pandemins början.

I vårt land så ignorerar man att minst 427 personer har dött efter de tagit vaccinet och där man misstänker att vaccinet kan ha ett samband. En del anser att det är ok, typ att man får räkna med lite svinn “for the greater good” så att säga men är det verkligen ok. Borde man inte ha stoppat detta experiment när första människan dog och verkligen kolla, är det ett samband eller var orsaken en annan. Man har fortfarande inte gått igenom alla 105 156 biverkningsrapporter än och då har det gått 2 år. Hur kan vi veta om dom är länkade till vaccinet, när nästan inga obduktioner görs på de som dött. 

Visst är det hemskt att personer har dött med en covid diagnos och vi borde ha lyssnat på de läkare som faktiskt behandlade människor redan i början av 2020 och som har skrikit ut sina behandlingsprotokoll men istället för att blivit lyssnade på blev tystade och svartmålade. Men jag anser att det är INTE OK på något vis att en enda person dör av en medicinsk behandling för att skydda någon annan. Många av de som dött av vaccinet har varit yngre människor.

Man pausade Astra Zenicas vaccin när man upptäckte att många fick blodproppar av det våren 2021, man pausade även Modernas vaccin någon månad senare av samma skäl men Pfizer har samma problem, men den får man fortsätta med. Tack och lov har vi ändrat riktlinjerna nu och vi behöver inte längre vaccinera oss och tiden får visa om jag har tänkt rätt eller om du som anser att jag har fel har rätt. Men en sak är säker: INGEN KAN SÄGA ATT VACCINET ÄR SÄKERT för det vet vi först om 10-15 år.

Hur många känner du som helt plötsligt har fått någon konstig åkomma som ingen verkar veta vad det är för något efter våren 2021 fram till nu. Hur många av er som tog vaccinet har fått covid igen och hur många av er blev sjuka efter vaccineringen?


I England finns det en politiker, Andrew Bridgen, som har med hjälp av forskare och läkare tagit fram lite statistik över hur många måste man behandla för att skydda 1 person från Covid. Siffrorna kommer från Englands officiella databas för covid 19.

Andrew har vid 2 tillfällen belyst de vaccinskadade i parlamentet. Båda gångerna har alla som inte måste vara i rummet lämnat när han har börjat presentera sina siffror. Jag tycker att det är skamligt, om oppositionen inte tycker lika så får man bemöta med egen data.

Lite siffror från filmen:
För att skydda 1 person från att bli inlagd på sjukhus så krävs det att i åldern:

ÅrAntal doser för att skydda 1 personAntal allvarligt skadade av vaccinet
50-5943 600 Booster injektionerca 55 personer
40-4992 500 Booster injektionerca 116 personer
30-39210 400 Booster injektionerca 263 personer

För att skydda 1 person från att bli inlagd på IVA med allvarliga symtom av covid krävs de i åldern:

ÅrAntal doser för att skydda 1 personAntal allvarligt skadade av vaccinet
50-59256 400 Booster injektionerca 321 personer
40-49942 500 Booster injektionerca 1165 personer

I åldern 30-39 år så har ingen i den nuvarande covid varianten legat på sjukhus eller IVA så där finns det bara risker med injektionen.

I åldern 70+ så krävs det att 800 personer vaccinerar sig med en boosterinjektion för att skydda 1 person från att läggas in på sjukhus men då är risken för en allvarlig biverkning 1 på 800.

Fler citat och fakta från klippet:

KOSTNADER: (1 pund är 13 kr)
I kostnader har man räknat med den ersättning som varje vaccindos som vaccinadministratörerna fick av staten.

50-59 år, friska med Booster-spruta
1,9 milj pound (25 milj kronor) för att skydda en person från sjukhusinläggning
11 miljoner pund (143 milj kronor) för att skydda en person från IVA-inläggning

40-49 år, frisk med Booster-spruta:
4 miljoner pund (52 milj kronor) för att skydda en från sjukhusinläggning

30-39 år, friska med Booster-spruta
9 miljoner pund. (117 miljoner kr), för att skydda en från sjukhusinläggning

Kostnaderna för biverkningarna (allvarliga såväl som lindriga) är här inte medräknade. Kostnaderna gäller ju både vård och frånvaro från arbetsliv/skolgång, samt begravningar.

NIH skriver på sin hemsida:
”Injektionerna är säkra och viktiga.” (man har ändrat från säkra och effektiva)

”Seriösa biverkningar är mycket ovanliga” (har vi ju sett på siffrorna ovan)


Här nedan kommer lite fler filmer, hearings och intervjuer som handlar om biverkningar efter covid 19 vaccin. Jag vet att några är långa men jag tycker att dom är viktiga.

LIVE: Sen. Ron Johnson holds forum with people who claim ’adverse’ reactions to COVID-19 vaccine
I det här forumet så får några vaccinskadade personer möjligheten att berätta vad som hänt dom. Några av dom var med i de olika studierna som vaccinbolagen själva hade. Det tragiska är att man har inte tagit hand om dom. Dom ställde upp för att vi skulle få ett säkert vaccin, de blev skadade och sedan undangömda.

Konferensen börjar ca 30 min in.


Senator Ron Johnson Panel Jan 24th – COVID-19: A Second Opinion – Full Video Raw
I denna video går man igenom vad som hänt och hur ska vi kunna göra det bättre om det händer igen. Vi får träffa läkare, advokater, sjuksköterskor, analytiker och vaccinskadade. Till denna panel bjöds även de ansvariga för pandemihanteringen in men de avböjde.


Folkets Radio – Vår tids största hälsoskandal? (Del 1 Textad)
Sven Román är barn och ungdomspsykiater och en av grundarna av Läkaruppropet.
I denna första intervju sedan våren 2021 hjälper han oss få syn på ”elefanten i rummet” när det gäller misstänkta vaccinbiverkningar. 

Folkets Radio – Vår tids största hälsoskandal? (Del 2 Textad)


Folkets Radio – Kritisk analys av Folkhälsomyndighetens risk/nytta-bedömning av C19-vaccin
Anette Stahel, magister i biomedicin, har funnit allvarliga brister när hon har granskat Folkhälsomyndighetens risk/nytta-bedömningar inför massvaccineringen mot Covid-19.


Här är läkemedelsverkets rapporter från de olika vaccinen mot covid 19.

Viktigt att tänka på är att det är misstänkta dödsfall av vaccinen men då ska du även beakta att alla dödsfall av covid 19 också är misstänkta.

Ha en fin dag

Kram Mia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *