I Sverige och i många andra länder valde man att behandla våra gamla som bodde på hem med palliativ vård om de hade ett positivt covid test under början av 2020, då fanns det redan läkare som hittat olika mediciner som verkade ha en positiv effekt på att behandla covid. Istället för att testa dessa behandlingsmetoder valde man att tysta ner och smutskasta dessa läkare.


Jag såg denna i december 2020 och började då fundera över varför man inte ville lyssna på väl renommerade läkare och varför det ena måste utesluta det andra. Det bästa hade väl varit att både ha en fungerande behandling för Covid-19 och ett vaccin som är säkert och effektivt.

streamat 19 nov 2020
WATCH: Senators hear update on early outpatient treatment for COVID-19

Senator Ron Johnson presenterar denna hearing.
1:00 Senator Peters
5:40 Dr Peter McCullough – Internmedicin, Hjärtläkare och epidemiolog
12:00 Dr Harvey Risch – Emeritus och senorforskare i epidemiologi (kroniska sjukdomar)
23:00 Dr George Fareed – Allmänläkare, HIV/AIDS medicin och Idrottsmedicin.
29:25 Ashish Kumar Jha – är en indisk-amerikansk allmän internistläkare och akademiker som fungerar som Vita husets COVID-19 Response Coordinator.

36:11 Dr McCullough contrar Dr Jah
39:49 Dr Risch contrar Dr Jah
43:27 Dr Fareed contrar Dr Jah
45:07 Sen Peters ställer frågor till Dr Jah
54:00 Sen James Lankford Ställer frågor till läkarna
1:01:43 Sen Tom Carper ställer frågor till Dr Jah
1:11:00 Sen Maggie Hassan ställer frågor till Dr Jah
1:17:45 Dr McCullough reagerar på att förhöret gått från tidig behandling till vaccin och ansiktsmask
1:19:35 Sen Enzi frågar Dr Fareed, Dr McCullough och Dr Risch om behandlingsprotokoll.

1:31:39 Sen Jacky Rosen frågar om hemtest till Dr Jah
1:40:00 Sen Ron Johnson
1:44:30 Dr McCullough försvarar Hcq
1:49:00 Dr Jah får chans att svara och för en diskussion med Sen Johnsson
1:57:00 Sen Johnson lyfter datan om Remdesivir, Dr McCullough, Dr Risch, Dr Fareed diskuterar med Dr Jah om hur studier fungerar, vilka som jobbar med covid patienter mm.


8 dec 2020 vittnade Pierre Kory i Senaten

Dr. Pierre Kory framträdde som vittne en tisdag morgon, den 8 december 2020, inför senatens kommitté för inrikessäkerhet och regeringsfrågor – som höll en utfrågning om ”Tidig behandling i öppenvård: en viktig del av en lösning för covid-19” – Dr. Pierre Kory, president från Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), uppmanade regeringen att snabbt se över de redan expansiva och fortfarande snabbt växande medicinska bevisen om ivermektin. Data visar förmågan hos läkemedlet ivermektin att förebygga COVID-19, att förhindra att de med tidiga symtom går vidare till den hyperinflammatoriska fasen av sjukdomen och till och med att hjälpa kritiskt sjuka patienter att återhämta sig. Dr. Kory vittnade om att ivermektin effektivt är ett ”mirakelläkemedel” mot COVID-19 och uppmanade regeringens medicinska myndigheter – NIH, CDC och FDA – att omedelbart granska de senaste uppgifterna och sedan utfärda riktlinjer för läkare, sjuksköterskor, och läkarassistenter för att ordinera ivermektin för covid-19. Du hittar all relevant information om FLCCC Alliances förebyggande och behandling av COVID-19 under menyfliken PROTOKOLL på denna webbplats.


Dr Tess Lewrie gjorde en Meta-analys av Ivermectin vilket betyder att hon samlade in alla då kända studier ang ivermectin och covid och kom fram till att ivermecvtin var ett säkert läkemedel som kunde hjälpa till om man fick det i början av en covidsmitta. Hon gjorde denna på eget bevåg utanför sitt arbete efter att ha sett den hearing som är nest överst i detta inlägg.

Tess Lawrie skickade detta öppna brev till Premiärminister Boris Johnson den 8 januari 2021

Tess Lewrie hade även ett samarbete med Andrew Hill som hade i uppgift att framföra de goda egenskaperna som ivermectin visat sig ha på covidpatienter till WHO. De var båda överens om att ivermectin kunde vara en av de mediciner som kunde ta oss ur pandemin men av någon oklar anledning ändrade sig Andrew och ansåg att det först måste göras en stor randomiserad studie innan man ”godkände” ivermectin till behandling av just covid.

Här är en kort dokumentär från filmbolaget Oracle Films som beskriver vad som egentligen hände.


Peter McCullough försöker få tillstånd att behandla covidpatienter med en rad olika mediciner däribland Ivermectin och hydroxiklorokin men även vitamin C, Zink, Monoclonal antibodies mm. Intressant att en läkare måste be om lov för att behandla patienter med mediciner som man ser fungerar mot en sjukdom bara för att premiera en annan medicinskt intervention…..

10 mars 2021
Peter McCullough, MD testifies to Texas Senate HHS Committee

För covidsjuka finns ingen behandling! Det enda de kan göra är att isolera sig och vänta på ett vaccin!
Det var rådet som regeringar, myndig­heter och vårdinstitutioner gav efter att covid-19-pandemin hade proklamerats i mars 2020.

Men det fanns också de som inte ville acceptera att den moderna medicinska vården stod tomhänt när det gällde att behandla covidsjuka. Det var läkare som ansåg att de hade en skyldighet att kurera sina patienter efter bästa förmåga. Det var forskare som tog initiativ till nya vetenskapliga studier i sin jakt på botemedel.

Modet att behandla covid-19 är historien om dessa läkare och forskare som på kort tid lyckades finna säkra och effektiva metoder för att behandla covid-19. Det är också histo­rien om hur de syste­matiskt mot­arbetades av det ­medicin­industriella komplexet, som var ensidigt inriktat på vacciner som lösning på den folkhälsokris som följt i spåren av det nya viruset. En lösning byggd på billiga och befintliga mediciner ansågs ointressant eller rentav farlig.

Modet att behandla covid-19 är skriven av True Crime-för­fattaren John Leake tillsammans med läkaren och den medicinska forskaren Peter McCullough, båda hemma­hörande i Dallas, Texas. Den senare är själv en av pionjärerna för behandling av covid-19 och upphovsman till »McCullough-protokollet«, som använts av miljontals människor.
»Vad ska vi göra för att bekämpa detta monster?«

Det var frågan som dr Peter McCullough ställde sig i mars 2020, när covidpandemin hade börjat sprida sig allt mer. Som läkare och medicinsk forskare, och någon som tog den hippokratiska eden på stort allvar, kunde han inte nöja sig med att passivt se på medan hans patienter dog.
Tillsammans med andra läkare och forskare runtom i världen började Peter McCullough genomsöka den akademiska litteraturen efter behand­lingar som kunde förebygga, lindra eller bota covid-19.

I augusti 2020 publicerade han en arti­kel i American Journal of Medicine som presen­terade ett behandlingsprotokoll, det första i sitt slag, för hur covid-19 på ett tidigt stadium kunde behandlas både säkert och effektivt med en rad redan existerande läkemedel, bland annat hydroxiklorokin och ivermektin. Tvärtemot vad många påstod så visade sig covid-19 vara en i hög grad behandlings­bar sjukdom.

Om tidiga behandlingsprotokoll, ­lik­nande det som dr McCullough tog fram, hade antagits som vårdstandard i USA,  så hade cirka 70 procent av landets covid­dödsfall kunnat förhindras. I slutet på 2021 mot­svarade det ­
cirka 610000 dödsfall.

Peter McCullough är internläkare, kardio­­log och epidemiolog, kliniskt verksam vid Heart­Place-sjuk­huset i Dallas. Han har publicerat över 1000 veten­­skapliga artiklar och är inom sitt special­område, hjärt-njur-­medicin, den mest publice­rade forskaren i historien. Han är huvudredaktör för Springers lärobok ­Textbook of Cardiorenal Medicine och var ­tidigare chefredaktör för de vetenskapliga tidskrifterna Reviews in Cardiovascular Medicine och American Journal of Cardiology.

Om covid-19 har Peter McCullough publice­rat 57 ­refe­rentgranskade artiklar. Som expert på covid­behandlingar har han vittnat i ­senatsförhör i Washington samt i parlamentariska församlingar i sex del­stater. Hans framträdande i The Joe Rogan ­Experience hade 40 mil­jo­ner visningar efter en vecka.

John Leake är författare inriktad på doku­men­tära kriminalhistorier och har utgivit Entering Hades: The Double Life of a Serial Killer och Cold a Long Time: An Alpine Mystery. Den förstnämda boken låg till grund för filmen The Infernal Comedy med John ­Malkovich i huvudrollen. John Leakes research av kriminalfall har legat till grund för serier på teve­kanalerna A&E Biography, Discovery och Fifth Estate.


I denna podcast intervjuar Bert Weinstein Pierre Kory ang boken om ivermectin.

Jag väntar på spänning att denna bok ska bli översatt till svenska, då jag har svårt att läsa. Jag har följt Pierre Kory under denna pandemi och är helt förbluffad över hur man har behandlat denna läkare som har haft som sin livsuppgift att rädda covidsjuka.

Big Pharma och hälsomyndigheter ropar ”Ta inte ivermektin!” En mediestorm följer. Varför säger då vetenskapen motsatsen?

Ivermektin är ett smutsigt ord i media. Läkemedlet har hånats och förklarats värdelöst. Läkare har uppriktigt registrerat vädjanden som ber dem som drabbats av covid-19 att inte ta drogen. Men varför?

Kriget mot Ivermectin är den personliga och professionella berättelsen om Dr. Pierre Kory, en av grundarna av en expertgrupp av läkare, och hans svåra situation för att uppmärksamma världen på hans grupps identifiering av ivermektin som ett mycket effektivt, livräddande , allmänt tillgänglig generisk medicin med en uppenbar förmåga att avsluta den globala pandemin. I den här boken beskriver Dr. Kory alla personliga attacker, professionella motgångar och samordnade, korrupta och mycket effektiva handlingar som påverkade världens stora hälsomyndigheter och medicinska tidskrifter att avfärda och förneka dess effektivitet. Dr. Kory berättar också på egen hand om de katastrofala effekterna av massmedias censur och obeveklig massmediepropaganda som han bevittnat mot ivermektin och hans organisations förmåga att hjälpa till att rädda liv.

Trots dessa barriärer ledde Dr. Kory och hans kollegors ansträngningar till att det som nu är tjugotre länder som innehåller 25 procent av världens befolkning helt eller delvis har tagit in ivermektin i sina riktlinjer för behandling av covid-19. Även om många studier och epidemiologiska data har visat att många miljoner liv räddades globalt med systematisk användning av ivermektin, dog många fler miljoner till följd av vad han så småningom upptäckte vara den djupa, långvariga, genomgripande och korruptiva kraften hos läkemedelsindustrin i dess decennier långa krig mot generiska läkemedel. De kan inte tjäna pengar på ivermektin som de kan på så många andra läkemedel och vacciner, så varför skulle de marknadsföra det? På grund av Big Pharmas konsekventa lögner och gaslighting om detta otroligt effektiva läkemedel, har kriget mot ivermektin lett till en av de största mänskliga dödssiffrorna i historien.

(Jag har direktöversatt texten från Bokus beskrivning av boken då jag har svårt att skriva)Umberto Meduri är professor i farmaceutiska vetenskaper och tidigare professor i medicin vid University of Tennessee Health Science Center i Memphis Tennessee.

Paul Marik är fyrfaldig läxad inom internmedicin, Critical Care Medicine, Neuro Critical Care och Nutrition Science. Paul Marik var en anställd professor i medicin och chef för avdelningen för lung- och intensivvårdsmedicin vid University of Virginia Medical School.

Mönstret att blockera effektiva, säkra generiska läkemedel är tydligt uppenbart i historien om Umberto Meduri, en utmärkt läkare och forskare som gjorde en anmärkningsvärd upptäckt om lunginflammation och en säker och effektiv behandling med potential att rädda hundratusentals , möjligen miljontals liv årligen över hela världen. Det enda problemet: läkemedlet i fråga saknades patent. Istället för att ta emot ett Nobelpris fick Dr. Meduri sin karriär förstörd och hans rykte förstört med ren propaganda. Den här historien, berättad för första gången här på The DarkHorse Podcast, avslöjar hela djupet av fångsten av vetenskap och medicin, och låter oss se exakt hur vårt svar på Covid slutade raka motsatsen till god vetenskap och medicin.

**Klockan 06:35 säger Umberto ”år 2000” istället för det avsedda ”år 2020”

Besök FLCCC: www.flccc.net

(00:00) Introduktioner
(03:20) Sponsorer
(06:00) Ursprungsberättelse
(12:15) Inflammation
(26:10) Uppenbara botemedel ignoreras
(38:45) Vad kunde ha hänt
(42:05) Läkare var måltavla
(48:35) Kupp mot medicin

(54:20) Historik om steroidanvändning
(01:10:24) Publicerar läkemedelsprövningar och peer review
(01:18:17) Umbertos RCT och förseelseanklagelse
(01:42:00) Eli Lillys drog mot ARDS

(01:49:50) Big Pharma känslolöshet
(01:53:20) Tidiga covid-behandlingar ignoreras
(02:02:20) Onödig död
(02:10:15) EUA och mRNA
(02:16:25) Covid-protokoll
(02:21:40) Avsluta


Varför ska jag ha dåligt samvete för att jag valde att inte vaccinera mig och varför ska jag få skit för att jag har slagits för att vi inte ska vaccinera våra ungdomar när det tidigt fanns behandling för covid.

Varför har man gömt information om behandling och varför har man förlöjligat, förtalat och avskedat läkare som gjort sitt bästa för att behandla covid tidigt i ställe för att vänta tills det är försent.


Ha en fin dag
Kram Mia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *