12 aug 2021

Jag står i ett brinnande hus.
Min hjärna och mitt logiska tänkande säger åt mig att släcka branden med vatten.
Utanför står brandmännen och skriker att jag ska använda bensin!

Jag förstår inte logiken.

På fredag har min 18 åriga son bokat tid för att vaccinera sig mot Covid-19. Bra där tänker du, han tar sitt samhällsansvar…..(han hade Corona i september 2020)

Det vaccin han blir erbjuden är nödgodkänt, vilket innebär att det har inte testats ordentligt på tillräckligt många under tillräckligt lång tid. Min son kommer alltså att bli en försöksperson i en studie där hans åldersgrupp inte ens drabbas hårt av Corona. 

Det vi vet idag om vaccinet är att det verkar skydda mot svår sjukdom när det gäller covid-19. Vi vet att människor som blivit fullt vaccinerade blir sjuka med covid-19 och behöver vård, precis som vi vet att de som haft Corona också kan bli sjuka och behöver vård.

2020 hände något som jag har svårt att förstå. Helt plötsligt så kan inte vår kropp skapa ett eget immunförsvar mot en virusinfektion utan nu måste vi alla vaccinera oss för att klara oss. 

Av någon mystisk anledning så klarar inte längre våra kroppar av att hantera ett virus och skapa ett skydd mot kommande virusvarianter.

Denna artikeln påstår något annat:

https://www.lakemedelsvarlden.se/t-cellsimmunitet-hallbar-mot-nya-varianter/

T-celler skyddade även mot nya virusvarianter
T-cellsimmunitet mot ursprungsformen av covid-19 ger enligt en studie lika gott skydd mot muterade varianter.
T-cellsimmunitet kan fortsätta att skydda även mot muterade virusvarianter som antikroppar mot ursprungsviruset inte rår på. Det rapporterar en forskargrupp vid La Jolla institute for immunology i Kalifornien, USA. 

När jag googlar, lyssnar på läkare och forskare i vanlig media som tv, radio och våra dagstidningar så presenterar dom fakta som jag inte får att gå ihop med vad jag själv kan läsa mig till på sidor som SCB, Hälsomyndigheten och WHO. Jag har läst artiklar i oberoende läkartidningar, lyssnat på läkare och följer bl.a  MD Robert Malony som är den man som uppfann mRNA tekniken. Alla jag har lyssnat/läst på är för vaccin och vill inget annat än att detta vaccin ska vara ett toppenvaccin så dom är inga antivaxare.

På denna sida :
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/dodsorsaker/

Står följande:

Korta fakta

  • Det dör omkring 90 000 personer per år i Sverige.
  • År 2020 dog drygt 98 200 personer. En stor del av denna ökning beror på dödlighet i covid-19, som stod för drygt 9 400 av dödsfallen.
  • Sjukdomar i cirkulationsorganen är den vanligaste dödsorsaken i Sverige följt av tumörsjukdomar. År 2020 stod dessa för 28 respektive 24 procent av dödsfallen.

Källa: Statistik om dödsorsaker 2020

När jag går in på Socialstyrelsens databas så får jag upp det här:

Det har alltså dött färre människor i Sverige under 2020 än det gjorde mellan 1997-2012. Eftersom socialstyrelsen skriver på sin sida att orsaken till att så många dog 2020 är covid-19 så borde stapeln för 2020 vara mycket högre, tänker min logiska hjärna. 2019 var dödstalen väsentligt mindre än genomsnittet, så man kan kanske misstänka att de som borde dött 2019 dog 2020.

Jag har sökt på antal döda/100 000 invånare för att jämförelsen ska bli korrekt då vi är fler människor nu än förr. Du kan kolla siffrorna själv i socialstyrelsens statistikdatabas.

Nästa diagram visar hur många som dött av covid-19 2020

Då ser det ut så här. Min logiska hjärna tänker att många av de som dött med/av Corona kanske skulle ha dött ändå av ålder, förkylning, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar. Jag säger absolut inte att Corona/Covid-19 inte existerar men om jag Zoomar ut och ser hela bilden så förstår jag inte varför vi häller bensin på brasan.

En jämförelse 2018 och 2020

Här skiljer sig inte siffrorna sig åt så mycket. I många åldersgrupper var det fler som dog 2018 än 2020. Det skiljer sig mest från åldersgruppen 70 +. Det är alltså ingen överdödlighet 2020 som vi såg i första diagrammet i detta inlägg.

Jag undrar vari ligger logiken att vi ska testa ett nödgodkänt vaccin på en åldersgrupp som inte drabbas hårt när det inte dött fler människor i Sverige än vad som är normalt.

Man har i studier påvisat att vaccinet skyddar mot svår sjukdom, man hoppas att den även ska skydda mot att smitta vidare men WHO Skriver på sin sida:

Vaccination protects you from getting seriously ill and dying from COVID-19. For the first fourteen days after getting a vaccination, you do not have significant levels of protection, then it increases gradually. For a single dose vaccine, immunity will generally occur two weeks after vaccination. For two-dose vaccines, both doses are needed to achieve the highest level of immunity possible.

While a COVID-19 vaccine will protect you from serious illness and death, we are still learning about the extent to which it keeps you from being infected and passing the virus on to others (transmission). The data that is emerging from countries is showing that the vaccines that are currently in use are protecting against severe disease and hospitalization. However, no vaccine is 100% effective and breakthrough infections are regrettable, but to be expected.

The current evidence shows that vaccines provide some protection from infection and transmission, but that protection is less than that for serious illness and death. We are still learning also about the variants of concern and whether the vaccines are as protective against these strains as the non-variant virus. For these reasons, and while many of those in the community may not yet be vaccinated, maintaining other prevention measures is important especially in communities where SARS CoV-2 circulation is significant. To help keep you and others safe, and while efforts continue to reduce viral transmission and ramp up vaccine coverage, you should continue to maintain at least a 1-metre distance from others, cover a cough or sneeze in your elbow, clean your hands frequently and wear a mask, particularly in enclosed, crowded or poorly ventilated spaces. Always follow guidance from local authorities based on the situation and risk where you live.

Alltså det ser ut som att vaccinet skyddar den som tar vaccinet, men det är osäkert om det skyddar mot smittspridning. Behöver vi då vaccinera de åldersgrupper som inte drabbas hårt av sjukdomen, de som är i riskgrupp 65 år och uppåt är ju vaccinerade och skyddade. 

Det finns studier som visar att en av biverkningarna är hjärtmuskelinflammation hos yngre män. Eftersom själva sjukdomen INTE är farlig för denna grupp men de kan få ett livslångt problem med hjärtat av vaccinet. Är då nyttan större än risken? Svenska Dagbladet skriver

Hjärtsyndrom efter vaccin vanligare än väntat

Det var först Israel som varnade för en möjlig koppling mellan Pfizer/Biontechs eller Modernas så kallade mRNA-vaccin och hjärtmuskelinflammation hos unga män. Sambandet belyses nu även av amerikanska CDC.
Obalansen ligger i det faktum att personer mellan 12 och 24 år står för mer än hälften av de sammanlagt 283 inrapporterade fallen av hjärtmuskelinflammation som uppkommit efter vaccinering, trots att åldersgruppen bara står för nio procent av det totala antalet vaccinerade. En stor majoritet – nära 80 procent – av de drabbade är män, och de flesta fallen uppkom inom en vecka efter den andra dosen.

Jag anser att NU borde vi stoppa vaccinering och ta reda på vad som egentligen händer när vi tar vaccinet innan vi fortsätter att riskera unga människors liv när nyttan inte överväger risken. Vi borde skänka de doser vi har kvar så att vi kan vaccinera riskgrupper i alla fattiga länder.

Vi måste inse att de som är fullvaccinerade även kan sprida smittan vidare och därför fortsätta att vara noga med handhygien och inte resa utomlands i onödan.

Mitt hus det fortsätter brinna och brandmännen skriker fortfarande att jag måste hälla bensin på elden, tiden rinner snart ut och min son kommer att utsätta sig för en risk som inte motsvarar nyttan…..och jag förstår inte varför…..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *