Christine Stabell Benn Gav 2018 ett TED-Talk om Levande och döda vaccin och vilka fördelar och nackdelar dom har. Levande vaccin har en stärkande effekt på immunförsvaret som gör att barnen får ett starkare skydd mot andra sjukdomar än den sjukdom man vaccineras för. Döda vaccin verkar har en motsatt effekt, de ökar dödligheten för andra sjukdomar än den den vaccinerats för. Det är väl investerade 18 minuter för att få lite mer kött på benen angående vaccin.

Jag ska försöka förklara lite hur de olika vaccinen fungerar. Christine förklarar det så bra i sitt TED-talk, hon använder metaforen tennis, så jag använder mig av hennes förklaringar.

Jag börjar med Levande och Icke levande vacciner.
När du föds så är din kropp helt naiv mot infektioner, man kan likna det med att du ska lära dig spela tennis. En riktig infektion är en riktigt duktig tennisspelare som kan spela skiten ur dig och till och med skicka dig av banan.

Levande Vaccin:
Live Polio
Mässling
Tuberkulos
Smittkoppor

Levande vaccin innehåller en liten del försvagad sjukdom och den skapar en mild naturlig infektion i kroppen som oftast inte ens märks. Dessa vaccin är duktiga på att stimulera immunsystemet så man behöver bara en dos

Levande vaccin har en positiv effekt på hela hälsan, inte bara på den specifika sjukdomen. Det är som att du skaffar en träningscoach i tennis, som lär dig att slå bollar från olika positioner på tennisbanan och lär dig en massa nya trix som kan hjälpa dig att slå många olika motståndare genom din karriär.

Levande vaccin kan ses som en bra tennis coach som utmanar dig och låter dig springa runt banan och slå tillbaka hennes bollar

Levande vaccin har en stärkande effekt på olika sorters sjukdomar. Nackdelen är att du får en lättare infektion så är du äldre eller har nedsatt immunförsvar så kan man bli sjuk.

Icke levnde vaccin:
Difteri-stelkramp-Pertussis (DTP)
Hepatit B
Influensa
HPV

Icke levande vaccin innehåller också en del av sjukdomen men man har “dödat” den delen. Ett sätt att veta att det är ett icke levande vaccin är att du behöver fler än en dos för att få ett fullgott skydd mot sjukdomen. Fördelen med dessa är att du får aldrig själva sjukdomen och därför kan man ge dom till immunförsvagade personer. Nya vaccin är oftast icke levande vaccin.

Icke levande vaccin kan liknas med en bollmaskin som skickar ut bollarna till samma ställe och du lär dig att slå en specifik boll med en specifik hastighet på ett specifikt ställe på tennisplanen.

Icke levande vaccin verkar ha en negativ effekt på hela hälsan. Bollmaskinen har bara lärt dig att träffa bollen när du står på ett specifikt ställe. Det innebär att du är helt oförberedd när du möter en riktig motståndare då bollarna kommer från olika håll än där du stått och du har ingen aning om hur och var du ska slå tillbaka bollen 

Det finns studier som visar att icke levande vaccin har en negativ effekt på hälsan när det gäller övriga sjukdomar

Båda vaccinerna ger dig ett skydd mot den specifika sjukdomen, men den ena verkar ha en positiv effekt på hela hälsan och den andra ger en negativ effekt på hälsan.

mRNA
En helt ny teknik som visserligen har testats under många år, främst på cancertumörer. För att göra ett influensavaccin har tekniken inte blivit godkänd förrän nu och då är den villkorat godkänd.

Vaccinet fungerar som så att med nanopartiklar av en olja så transporterar man in ett rna ”recept” på spikprotein i våra celler. Där kommer sedan våra celler producera spikprotein från ett specifikt virus som vår kropp sen ska skapa antikroppar mot. Tanken är att vaccinet ska stanna på injektionsstället.

Eftersom tekniken är relativt ny så vet vi inte vilken effekt den har på vår hälsa på lång sikt. Alla biverkningsregister runt om i världen pekar dock på att det inte är så god hälsoeffekt på vår totala hälsa. Mer om denna teknik i ett kommande inlägg där jag ska försöka förklara vad mRNA vaccinet innehåller.

Lite mer information
Här är en längre intervju med Christine Stabell Benn och hon intervjuas av Sebastian Rushworth och man diskuterar de olika typerna av vaccin.

Ha en underbar dag

Kram Mia

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *